Domori's collaborations with associations and NGOs | Marqt.no

Domori samarbeid med foreninger og frivillige organisasjoner

Katarina Poljak

Domori samarbeider med både regjeringer, frivillige organisasjoner og samvirkelag i land som produserer kakao, for å gjøre om kokaplantasjer til kakaoplantasjer. Kakaoplantasjene danner livsgrunnlag til lokalbefolkningene i disse områdene. 

Domori har jobbet i Colombia, sammen med Asoprolan, et samvirkelag for kaffe- og kakaodyrkere i Santandereana-regionen i Montana, hvor UNODC (FNs kontor for narkotika og kriminalitet) har mottatt landforvaltning av den Colombianske staten. Hensikten er å hjelpe bøndene med å begrense dyrkingen av kokabusker, og heller dyrke Criollo- og Trinitario-kakao.

Domori har vist sin støtte ved å gi teknisk hjelp og opplæring slik at bøndene kan dyrke kakaobønner. I tillegg utnytter Domori kakaoen til sitt fulle potensial ved å bringe den inn i markedet for eksklusiv sjokolade. På denne måten kan de garantere at kakaodyrkerne får betalt godt nok, slik at de velger å dyrke kakao fremfor kokabusker.

Cocoa producers

Skriv en kommentar

Merk at kommentarer må godkjennes før de blir publisert