Domori relationship with cocoa farmers | Marqt.no

Sjokoladebærekraft

Forholdet til produsenten

Den eneste måten å sikre bærekraftig produksjon av høy kvalitet på er å betale produsentene nok.

Domori & biologisk mangfold

Domori var den første sjokoladeprodusenten i verden som tok i bruk tradisjonelle dyrkingsmetoder med fine kakaotrær.

Domori samarbeid med foreninger og frivillige organisasjoner

Hensikten er å hjelpe bøndene med å begrense dyrkingen av kokabusker, og heller dyrke Criollo- og Trinitario-kakao.