The only way to make high quality production truly sustainable is to pay farmers well. | Marqt.no

Den eneste måten å sikre bærekraftig produksjon av høy kvalitet på er å betale produsentene nok.

November 25, 2020

Forholdet til produsenten

Domori velger produsentene av råvarene de bruker, samarbeider tett med disse og etablerer langvarige relasjoner med gjensidig vekst. Det er viktig at produsentene blir behandlet bra og rettferdig, samt at de er fornøyde med salgsprisen på kakaoen.

Fordi dyrkingen generelt gir liten avling, ønsker Domori å gi kakaoprodusentene opplæring ved å formidle kunnskap om hvordan de kan øke produktiviteten og opprettholde høy kvalitet. Opplæringen er kontinuerlig og fokuserer på de botaniske aspektene av kakao, prosessen etter høsting og gjæringsprosessen.

Domori cocoa producer

Domori mener at den eneste måten en kan sikre bærekraftig produksjon av høy kvalitet på er å betale produsentene nok. Derfor setter de en litt høyere pris på produktene sine på det internasjonale markedet, slik at produksjonskostnadene dekkes, samtidig som produsentene kompenseres for sitt engasjement og sin dedikasjon til å dyrke kakao av høy kvalitet.

Skriv en kommentar

Merk at kommentarer må godkjennes før de blir publisert