Domori's solution to the protection of biological diversity | Marqt.no

Sjokolade

Domori & biologisk mangfold

Domori var den første sjokoladeprodusenten i verden som tok i bruk tradisjonelle dyrkingsmetoder med fine kakaotrær.

Hva drikker man til sjokolade?

Dette skjemaet er en veiledning til hvilke kombinasjoner av alkohol og sjokolade som gjør enhver kveld komplett og elegant.

Domori samarbeid med foreninger og frivillige organisasjoner

Hensikten er å hjelpe bøndene med å begrense dyrkingen av kokabusker, og heller dyrke Criollo- og Trinitario-kakao.