How does the physical environment affect extra virgin olive oil? | Marqt.no

Hvordan påvirker ulike fysiske faktorer olivenolje?

Pontus Hagman

Lesetid: 1 min

Oliven dyrkes verden over, under ulike fysiske forhold og ved bruk av ulike dyrkningsteknikker. Ulike produsenter produserer ulike varianter av olivenolje, som karakteriseres av helt forskjellige smaker, lukter og farger.

Olivendyrkerne i områdene rundt Middelhavet er for øyeblikket dominerende på olivenoljemarkedet, og over 70% av oljen som produseres i verden produseres akkurat her. Terroiret (naturgitte forhold som jordsmonn, topografi og klima) er varierende i Middelhavsområdet, og olivenoljen som produseres varierer fra produsent til produsent.

Terreng, høyde og klima

De fysiske, biologiske og kjemiske faktorene påvirker både de sensoriske egenskapene og innholdet av polyfenoler i en olivenolje.

Les mer: Hva er egentlig polyfenoler

Når oliven dyrkes på steder med bratt og vanskelig terreng og dårlig jordsmonn er olivenoljen som produseres som oftest mer aromatisk og unik, i motsetning til oliven dyrket på flatt land. Olivenolje produsert av oliven som er dyrket under tørre forhold kjennetegnes ofte av mer intense smaker av fruktighet, bitterhet og skarpet.

Olivenoljen som produseres i de tørre og solfylte sommermånedene har som regel en skarpere og bitrere smak, og er av høyere kvalitet. Både høyde og temperatur påvirker fettsyreinnholdet.

Referanse

- A. Kiritsakis, F. Shahidi, Olives and Olive Oil as Functional Foods: Bioactivity, Chemistry and Processing, 2017

- G. Beaufoy, The Environmental Impact of Olive Oil Production in the EU

Skriv en kommentar

Merk at kommentarer må godkjennes før de blir publisert